WYSIWYG Web Builder
Pracujeme tam kde sa iný nedostanú!

JURAJ PÁLENIK - 3P

Arboristika & Výškové práce

Venujeme saVýškové práce, vyskove prace, arboristika
- údržba, ošetrovanie vysokej zelene, stromov
- výruby stromov v sťažených podmienkach
- arboristika
- umývanie okien výškových budov horolezeckým spôsobom
- čistenie, opravy, nátery striech
- nátery vysokých komínov, konštrukcií, fasád budov
- sanácia skalných svahov pozdĺž líniových stavieb
- odoberanie technologických a prírodovedných vzoriek
- montáž a oprava bleskozvodov
- búranie vysokých komínov a neprístupných objektov
- rozoberanie vysokých konštrukcií a lešení
- opravy, čistenie a konzervácia historických objektov
- odoberanie geologických vzoriek
- montáž a demontáž pútačov a reklám
- obhliadky objektov, spracovanie fotodokumentácie, prípadne videozáznamov
- potápačské práce
- a ďaľšie výškové práce s využitím horolezeckej techniky ...
Vyše 20 ročná prax
Certifikát "European Tree worker"
Školitel bezpečnosti práce vo výškach
Naozaj sme odborníci
Viac ako 90% zákazníkov si naše služby objednali znova
Inštruktor horolezectva a horolezeckej techniky v HŠ Encián
Výškové práce, vyskove prace, arboristika
Výškové práce, vyskove prace, arboristika
Výškové práce, vyskove prace, arboristika
Výškové práce, vyskove prace, arboristika
Výškové práce, vyskove prace, arboristika
Výškové práce, vyskove prace, arboristika

Sme odborníci


Kontakt

RNDr. Juraj Pálenik - 3P
RNDr. Juraj Pálenik
Šancová 50
Bratislava 1
811 05
+421 905 268 072
palenik3p@gmail.com
www.palenik.edb.sk
+421 903 568 072
www.vyskove-prace-3p.sk
Pretože, väčšina výškových prác je špecifická, nemáme vytvorený jednotný cenník. Neváhajte nás kontaktovať a my Vám po dohodnutej  obhliadke vypracujeme predbežnú cenovú ponuku.